Thông báo thay đổi tên trang Fanpage

Do thay đổi thương hiệu kinh doanh, chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi tên trang fanpage như sau: tên cũ: Đồ nhập khẩu Châu Âu tên mới: The AQLed Link fanpage: https://www.facebook.com/hangchauaunhapkhau247/